yemin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Eide, Eid · Gelübde · Schwur · Eheversprechen · Schwüre · diğer çevirileri

yemin Eide, Eid

Yemin falan etmedim ben.

Ich habe keinen Eid abgelegt.

Lütfen yemini tekrar edin.

Bitte wiederholen Sie den Eid.

Yemin altındasınız, ve bu yemin de sayılıyor.

Sie sind unter Eid und dieser Eid zählt.

yemin Gelübde

Lanet olsun Tapınak yeminlerine!

Verdammt sei Euer Templer-Gelübde!

Şimdi de, Valerie ve Dave kendi yeminlerini edecekler, çünkü benim yeminlerim görünüşe göre pek iyi değil.

Und jetzt werden Valerie und Dave ihre eigenen Gelübde abgeben, denn meine Gelübde waren anscheinend nicht gut genug.

Lenore yeminini kendi yazdı.

Lenore schrieb ihr Gelübde selbst.

yemin Schwur

Yemin şudur, bir daha asla.

Der Schwur lautet: Niemals wieder.

Bay Borowiecki, yemin etmek çok önemli bir şeydir.

Herr Borowiecki, der Schwur ist eine große Sache.

Kimse bir kraldan yemin etmesini isteyemez!

Niemand darf einem König einen Schwur abverlangen.

yemin Eheversprechen

Percy, senin yeminin.

Percy, Ihr Eheversprechen.

yemin Schwüre

Dağların başka yemini var.

Die Berge haben andere Schwüre.