yerine getirmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

erfüllen · ausführen · befolgen · diğer çevirileri

yerine getirmek erfüllen

Dubaku'nun isteklerini yerine getirin.

Erfüllen Sie Dubakus Forderungen.

Yeni bölge sorumlumuz Harvey Dent bu sözü yerine getirecek.

Unser neuer Staatsanwalt, Harvey Dent, wird dieses Versprechen erfüllen.

Timur'un vasiyeti yerine getirildi.

Der Wille Tamerlans wurde erfüllt.

yerine getirmek ausführen

Sen de iyi bir asker gibi emirlerini yerine getirdin.

Also hast du Befehle wie ein guter Soldat ausgeführt.

Memur Ben Sherman görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi.

Officer Ben Sherman seine Pflichten in bester Weise ausgeführt hat.

yerine getirmek befolgen

O halde bana bir iyilik yap ve dileğimi yerine getir.

Dann tu mir einen Gefallen und befolge meinen Wunsch.

Krabat, Tonda'nın nasihatini yerine getirip yeniay gecesindeki olayları unutmaya çalıştı.

Krabat versuchte Tondas Rat zu befolgen, die Vorkommnisse der Neumondnacht zu vergessen.