yerleşim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Siedlung · Settlement · Umsiedlung · Enklave · diğer çevirileri

yerleşim Siedlung

Tüm bir insan kolonisi, bir yerleşim biriminin tamamı,

Eine ganze menschliche Kolonie, eine ganze Siedlung,

Ufak bir yerleşim yerimiz var.

Wir haben eine kleine Siedlung.

Ya Breen bir yerleşim yerinde Mesela Arındırılmış Bölgeden pek uzak olmayan Portas V gibi.

Oder einer Breen-Siedlung, zum Beispiel auf Portas V, nicht weit von der DMZ.

yerleşim Settlement

Conner uluslararası yerleşim bölgesinde otururdu.

Conner lebte im "International Settlement".

yerleşim Umsiedlung

Onlara yeni yerleşim yeri önerdik.

Man bot ihnen eine Umsiedlung an.

yerleşim Enklave

Yerleşim" birçok şey anlamına gelebilir.

Enklave kann eine Menge Dinge bedeuten.