yetkili için Türkçe-Almanca çeviriler:

Behörde · zuständig · Autorität · befugt · Staatsbeamte · diğer çevirileri

yetkili Behörde

Yetkililer, şüpheli olan FBI Ajanı Elizabeth Keen'in fotoğrafını yayınladı.

Die Behörden haben dieses Foto der Verdächtigen veröffentlicht, FBI-Agent Elizabeth Keen.

Sayın Başkan, Ajan Pierce ve ben, artık yetkililere teslim olmak için hazırlanmıştık.

Mr. President, Agent Pierce und ich sind bereit, den zuständigen Behörden übergeben zu werden.

Alfredo'ya bir şey ile ilgili yardım ediyorum da.. ve yetkililere yönlendirildi.

Ich helfe Alfredo bei etwas, also und an die Behörden weitergeleitet..

yetkili zuständig

Burada yetkili kimse yok.

Hier ist niemand zuständig.

Teknik olarak yetki alanınızda.

Technisch gesehen sind Sie zuständig.

Sayın Başkan, Ajan Pierce ve ben, artık yetkililere teslim olmak için hazırlanmıştık.

Mr. President, Agent Pierce und ich sind bereit, den zuständigen Behörden übergeben zu werden.

yetkili Autorität

Don yetkiyi, sen de duyguyu vereceksin.

Don vermittelt Autorität. Du vermittelst Emotion.

Hangi yetkiye ihtiyacım var ki?

Nun, welche Autorität brauche ich denn?

Yetkisinin ardına gizlenerek sürekli sözlü olarak sataşırdı.

Ständiger verbaler Missbrauch getarnt als Autorität.

yetkili befugt

Ginny teyze yetki mi verdi?

Tante Ginny hat Sie befugt?

Ama ben yetkili değilim.

Aber ich bin nicht befugt

yetkili Staatsbeamte

Devlet yetkililerinin hepsi tatile buraya gelir.

Die ganzen Staatsbeamten kommen zur Erholung hierher.