yetkin için Türkçe-Almanca çeviriler:

haben · Autorität · diğer çevirileri

yetkin haben

Burada hiçbir yetkin yok Picard.

Hier haben Sie kein Bestimmungsrecht.

Böyle bir yetkin yok, General!

Sie haben dazu keine Befugnis, General!

Ben emekli oldum, senin de burada hiçbir yetkin yok.

Ich bin im Ruhestand, du hast hier keine Befugnis.

yetkin Autorität

Bakın, Dr. Holly Martin burada kalkış araçlarının tasarımında en yetkin kişi.

Oh schau, da ist Dr. Holly Martin, führende Autorität für Trägerraketen Design.