yoğun için Türkçe-Almanca çeviriler:

Intensiv · dicht · geschäftig · stark · dick · diğer çevirileri

yoğun Intensiv

O yıldızın yoğun bir halesi var ve yoğun radyasyon yayacaktır.

Dieser Stern hat eine dichte Korona mit sehr intensiver Strahlung.

Yoğun, seksi bir adamsın sen.

Du bist ein intensiver, sexy Mann.

Bu uzaklıktan, sadece asimetrik yoğun bir enerji alanı saptayabiliyorum.

Ich kann nur sagen, ein asym metrisches Feld intensiver Energie.

yoğun dicht

Paratrinik kalkan, yoğun enerji matrisi biyo-nöro çevrim?

Paratrinische Schilde, dichte Energiematrix, bioneurale Schaltungen.

O yıldızın yoğun bir halesi var ve yoğun radyasyon yayacaktır.

Dieser Stern hat eine dichte Korona mit sehr intensiver Strahlung.

Diburniyuma benziyor ama daha yoğun.

Es ähnelt Diburnium, ist aber dichter.

yoğun geschäftig

Yoğun bir hafta olacak.

Wird eine geschäftige Woche.

Benim için yoğun bir gün olacak Stefan.

Das wird ein geschäftiger Tag für mich, Stefan.

Akademi Ödülleri zamanı çok yoğun geçiyor.

Nun, die Oscar-Verleihung ist eine geschäftige Zeit.

yoğun stark

Evet, ÇOk yoğun.

Ja, wirklich stark.

Gövde, yoğun gama ışınımına maruz kalmış.

Der Rumpf war starker Gammastrahlung ausgesetzt.

yoğun dick

Yoğun su buharı ve karbondioksitle dolu bir atmosfere.

Eine dichte Atmosphäre mit dickem Wasserdampf und viel Kohlendioxid.