yoldaş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Genosse · Kameraden, Kamerad · Mitmensch · Genossen · diğer çevirileri

yoldaş Genosse

Yoldaş başçavuş, komünist misiniz?

Genosse Hauptfeldwebel, sind Sie Kommunist?

Herkes bana "yoldaş" diyor.

Alle nennen mich Genosse.

Senin için, yoldaş.

Für Sie, Genosse.

yoldaş Kameraden, Kamerad

İçeri gel, Yoldaş.

Komm rein, Kamerad.

Danimarka Halk Cephesi'nin bir yoldaşı.

Kamerad der Dänischen Volksfront?

Yoldaş Choi, lütfen sakin olun.

Kamerad Choi, beruhigen sie sich.

yoldaş Mitmensch

Bir yoldaş, bir yurttaş, bir insan sizin yardımınızı bekliyor!

Ein Genosse, ein Bürger ein Mitmensch bittet Sie um unsere Aufmerksamkeit!

yoldaş Genossen

Merkez Komite'nin yoldaş üyeleri, ve yoldaş adayları

Lies weiter."Genossen Mitglieder des Zentralkomitees, Genossen