yolla

Başka bir yol bulmak zorundayız.

Wir müssen einen anderen Weg finden.

Bu yüzden başka bir yol bulmalıyız.

Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden.

Her zaman sevdim ama bir şeyler yolunda gitmedi.

Ich habe sie immer geliebt, aber etwas ging schief.

Onu burada tutmanın bir yolunu bulacağız galiba.

Ich schätze, wir können einen Weg finden, ihn hierzubehalten.

Belki başka bir yol bulabiliriz.

Vielleicht finden wir einen anderen Weg.

Biz başka bir yol buluruz.

Wir finden eine andere Lösung.

Başka bir yol bulacağız.

Wir finden einen anderen Weg.

Karbondioksit halüsinasyona yol açar, karar vermeyi zorlaştırır.

Kohlendioxid kann Halluzinationen hervorrufen, Sinne beeintrachtigen.

Biliyorum ama başka bir yol yok.

Ich weiß. Aber ich habe keine Wahl.

Ben bir yol biliyorum.

Ich weiß einen Weg!