yolladılar

O yüzden beni oraya yolladılar.

Deshalb haben sie mich weggeschickt.

Bu yüzden beni yolladılar.

Deshalb haben sie mich verstoßen.

Beni önden yolladılar.

Ich wurde vorausgeschickt.

Yani seni buraya kilo vermen için mi yolladılar?

Also haben sie dich hergeschickt, um abzunehmen?

Etrafı kolaçan etmeye beni yolladılar.

Haben mich gesickt, um nachzusehen.

Selam, ben, Debbie Jellinsky. Beni acentadan yolladılar.

Hi, ich bin Debbie Jellinsky von der Agentur.

Bana isimsiz olarak yolladılar.

Sie wurden mir zugeschickt. Anonym.

Ona yer ve zaman söylediler ve Tug'ı yolladılar.

Nannte ihr Ort und Zeit und schickte Tug.

Evet, kuru buzun içinde yolladılar.

Ja, sie verschicken es mit Trockeneis.

Bay Calambey'i eve mi yolladılar?

Mr. Calambey wurde entlassen?