yukarı için Türkçe-Almanca çeviriler:

oben · rauf · nach oben · unten · hinauf · herauf · oberer · diğer çevirileri

yukarı oben

Yukarıda bir basın toplantısı düzenliyorum.

Oben findet eine Pressekonferenz statt

Biz de yukarı çıkacaktık zaten.

Wir wollten ohnehin nach oben.

Yukarıda bir şey var!

Da oben ist etwas!

yukarı rauf

Onu yukarı gönder.

Schick ihn rauf.

Bizi yukarı yolla.

Schick uns rauf.

Önce yukarıya gel.

Komm erst rauf.

yukarı nach oben

Ben de yukarı çıkıp üstümü değiştireyim.

Ich gehe mich nach oben umziehen.

Biz de yukarı çıkacaktık zaten.

Wir wollten ohnehin nach oben.

Nefes alın. Yukarı bakın.

Einatmen, nach oben schauen

yukarı unten

Aşağıda yukarıda mı?

Oben oder unten? Unten.

Küçük kız biliyor musun, aşağıda ve yukarıda dudaklarımız vardır.

Kleines Mädchen, weißt du, dass wir unten und oben Lippen haben?

Doğru.. Kaşlar yukarı, çene aşağı.

Augenbrauen nach oben, Kiefer nach unten.

yukarı hinauf

Gel. Hadi, yukarı çıkalım.

Komm schon, gehen wir hinauf.

Bu taraftan lütfen. Yukarı çıkalım.

Hier entlang bitte, die Treppe hinauf.

Rahip Sykes, yukarı çıkıyorsunuz?

Reverend Sykes, gehen Sie hinauf?

yukarı herauf

Yukarı gel. Seni bekleyeceğim.

Komm herauf, ich erwarte dich.

Tony Paoli yukarı geliyor.

Tony Paoli kommt gerade herauf.

yukarı oberer

Yukarıdaki mağdur nefes alıyor.

Das obere Opfer atmet noch.