yumruğu

Boş bulunduğum için benim de hakkım yumruk değil mi?

Zwei fürs Zurückzucken. Bekomm ich jetzt zwei fürs Zurückzucken?

Bir, iki, yumruk, yumruk, yumruk.

Eins, zwei, Schlag, Schlag, Schlag.

Shaolin'in vurduğu her yumruk güçlü olmalı!

Jeder Schlag einer Shaolin-Faust muss eisenhart sein.

Yumrukların kız kardeşlerin mi?

Deine Fäuste sind Schwestern?

Yumruk at bana!

Nein. Schlag mich!

Şu sağ yumruk otomatik çekiç gibi.

Diese Rechte ist wie ein Schmiedehammer!

Bir sağ yumruk, bir tane daha ve bir tane daha!

Da ist wieder ein rechter und noch einer und noch einer!

Duydum ki Wing Chun yumruğu bir kadın tarafından geliştirilmiş.

Ich habe gehört Wing Chun wurde von einer Frau erfunden.

Rocky'den muazzam bir sağ yumruk.

Eine enorme Rechte von Rocky.

Kıskaç, pati, pençe, toynak, gaga ve sıkılmış maymun yumruğu.

Klauen, Pfoten, Krallen, Hufe, Schnäbel und geballte Affenfäuste.