yumruk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fäuste, Faust · Schlag · Fist · Punch · punsch · diğer çevirileri

yumruk Fäuste, Faust

Shaolin'in vurduğu her yumruk güçlü olmalı!

Jeder Schlag einer Shaolin-Faust muss eisenhart sein.

Ama bu gece göz yaşlarım, yumruklara dönüştü.

Aber heute Abend sind aus meinen Tränen Fäuste geworden.

Bir dahaki sefere kelimelerle, yumruk yok.

Beim nächsten Mal Worte und keine Fäuste.

yumruk Schlag

Bir, iki, yumruk, yumruk, yumruk.

Eins, zwei, Schlag, Schlag, Schlag.

Shaolin'in vurduğu her yumruk güçlü olmalı!

Jeder Schlag einer Shaolin-Faust muss eisenhart sein.

Yumruk at bana!

Nein. Schlag mich!

yumruk Fist

Hatırladığım kadarıyla, biyonik uzuvlar Demir Yumruk'ta yasaktı.

Soweit ich weiß, sind Bio-Modifikationen bei Iron Fist verboten.

STREET FIGHTER: KATİLİN YUMRUĞU

STREET FIGHTER ASSASSIN'S FIST

Demir Yumruk yarın devam edecek.

Iron Fist wird morgen fortgesetzt.

yumruk Punch

Ona çapa yumruğu diyorum.

Anker, ich nenne es Anker-Punch.

yumruk punsch

Bence onu yumrukla, Joey!

L Punsch ihn sagen, Joey!