zamandan

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Ne zamandan beri "sundurma maymunu" ırksal bir aşağılama oldu?

Seit wann ist "Bananenfresser" plötzliche eine rassistische Beleidigung?

O zaman burasi avm olacak çünkü kimse istimlak davalarini kazanamaz.

Dann wird hieraus ein Einkaufszentrum, denn niemand gewinnt Enteignungs-Fälle.

O zaman çevresel faktörlere bakacağız dolu yağmurları, şimşekler.

Dann werden wir nach umweltbedingten Ursachen suchen. Hagelstürme, Blitzschlag.

Diban Niz bağırdığı zaman,Kirala'nın sebzeleri sallanırdı.

Wenn Deepan Nairs schreit, erschauert Keralas greeney

Hayır, hayır, hayır. Provaya zaman yok.

Nein, nein, nein keine Zeit für Probedurchläufe.

Bu talihsiz insanlar, her zaman genç bir çift oluyor ve diri diri gömülüyorlar.

Diese unglücklichen Seelen immer ein junges Paar "werden dann lebendig begraben.

Bir ışınlayıcı iz analizi de, gerçekte ne kadar zaman geçtiğini gösterebilir.

Eine Transporterspurenanalyse könnte auch zeigen, wie viel Zeit wirklich vergangen ist.

Her zaman 'twin axe attack'ın hayranıyımdır ama, kendim, hiç paylaşmak istemedim.

Ich mochte schon immer zwei Leadgitarristen, aber ich selbst wollte nie teilen.

Biraz daha zamana ihtiyacımız var.

Wir brauchen noch etwas mehr Zeit.