zamanlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

rechtzeitig · zeitlich · diğer çevirileri

zamanlı rechtzeitig

Ama seni tam zamanında yakaladım, değil mi?

Aber ich hab dich noch rechtzeitig erwischt, oder?

Ama asla zamanında aşağıya inemeyeceğiz.

Aber wir können niemals rechtzeitig runterschweben.

Onu tam zamanında yakaladınız.

Sie fanden ihn rechtzeitig.

zamanlı zeitlich

Çok ciddi bir zaman sözleşmesi var, değil mi?

Es ist ein zeitlich festgelegtes Engagement, oder?