zamanlama için Türkçe-Almanca çeviriler:

Timing · Zeitpunkt · diğer çevirileri

zamanlama Timing

Bizim için mükemmel zamanlama.

Perfektes Timing für uns.

Evet, güzel ayakkabı, kötü zamanlama.

Gute Schuhe. Schlechtes Timing.

Kusursuz zamanlama, Bay Reese.

Hervorragendes Timing, Mr. Reese.

zamanlama Zeitpunkt

S.A.R.A.H., kötü zamanlama.

S.A.R.A.H., schlechter Zeitpunkt.

Kötü zamanlama, Lockwood.

Schlechter Zeitpunkt, Lockwood.

Morgan bak bu hiç mi hiç iyi bir zamanlama değil.

Morgan, hör zu, das ist wirklich kein guter Zeitpunkt.