zarf için Türkçe-Almanca çeviriler:

Umschlag · Briefumschlag · Kuvert · diğer çevirileri

zarf Umschlag

Bu zarfı kanıtlar için kullanıyorlar.

Diesen Umschlag benutzen sie für Beweise.

Husson küçük bir zarf aldı.

Er nimmt einen kleinen Umschlag.

Peki, yanımda parayla dolu bu zarfı getirdim.

Nun, ich hab diesen Umschlag voller Geld mitgebracht.

zarf Briefumschlag

Chillicothe'den gelen bir zarf.

Ein Briefumschlag von Chillicothe.

Zarf, fotoğraf telefon kartları, notlar.

Briefumschlag, Fotos, Telefonkarten, Notizen

zarf Kuvert

Doris için bir zarf bırakıldı mı?

Haben Sie ein Kuvert für Doris?