zavallı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Arm · armselig · unglücklich · hilflos · erbärmlich · bedauernswert · Wurm · diğer çevirileri

zavallı Arm

Zavallı küçük kardeşim.

Armer kleiner Bruder.

Zavallı, zavallı Ryan.

Armer, armer Ryan.

Zavallı Bay Riley.

Armer Mr. Riley.

zavallı armselig

Sen zavallı küçük bir kurbağasın, değil mi?

Sie sind ein armseliger, kleiner Frosch.

Zavallı bir kurtçuktu.

Ein armseliger Wurm.

Ben zavallı bir ahmağım.

Ich bin ein armseliger Trottel.

zavallı unglücklich

O zavallı, şansız insanlar.

Diese armen, unglücklichen Seelen.

Bizler zavallı, talihsiz, sanatçılarız!

Wir sind arme unglückliche hungrige Künstler.

Ben ne zavallı bir anayım.

Ich bin eine unglückliche Mutter.

zavallı hilflos

Ne tür bir canavar zavallı, savunmasız bir hayvanı tuzağa düşürür ki?

Was für ein Monster würde ein armes, hilfloses Tier in einer Falle fangen?

Zavallı Aksel hala yoğun bakımda çaresiz bir şekilde yatıyor.

Der arme Aksel liegt hilflos auf der Intensivstation.

Zavallı Private, o canavarın karnında yalnız ve çaresiz.

Der arme Private. Allein! Hilflos im Bauch dieser Bestie.

zavallı erbärmlich

Zavallı, Allah'ın belası bir futbolcu.

Ein erbärmlicher gottverdammter Footballspieler!

Burada sadece zavallı, yaşlı çiftçi John var.

Da ist nur der erbärmliche alte Farmer John.

O kadar zavallı mıyım?

Bin ich so erbärmlich?

zavallı bedauernswert

O sadece zavallı bir zombi.

Er ist ein bedauernswerter Zombie.

Sen zavallı değilsin Jan-Olov.

Du bist nicht bedauernswert, Jan-Olov.

zavallı Wurm

Zavallı bir kurtçuktu.

Ein armseliger Wurm.