zayıflık için Türkçe-Almanca çeviriler:

schwäche · schwächen · Schwachstelle · Schwachheit · Verwundbarkeit · diğer çevirileri

zayıflık schwäche

Gerçi, büyük bir zayıflıkları vardır.

Allerdings haben sie eine große Schwäche.

Ancak zayıflığın tekniğinden gelmiyor.

Aber deine Schwäche istnichtdie Technik.

Senin zayıflığın bu.

Ist Ihre Schwäche.

zayıflık schwächen

Genetik zayıflıklar, evet.

Genetische Schwächen, richtig.

Ama Dr. McCoy'da insani bir çok zayıflık var duygusal, yumuşak.

Aber Dr. McCoy hat genug menschliche Schwächen. Er ist sentimental, weich.

Aynı eski zayıflıklar, Viktor.

Die alten Schwächen, Viktor.

zayıflık Schwachstelle

The Collective'in harika bir güvenlik sistemi var ama bir zayıflığı da var.

Das Kollektiv hat ein unknackbares Sicherheitssystem. Aber es hat eine Schwachstelle.

Her dehanın bir zayıflığı vardır, dahi çocuk.

Jedes Genie hat eine Schwachstelle, Genie.

Hayır, iyi bir zayıflık.

Es ist eine gute Schwachstelle.

zayıflık Schwachheit

Zayıflık bir günahtır.

Schwachheit ist Sünde.

zayıflık Verwundbarkeit

Her kayıp, bir zayıflık.. öyle söylemediniz mi?

Jeder Verlust ist eine neue Verwundbarkeit, finden Sie nicht?