zehirli için Türkçe-Almanca çeviriler:

giftig · hochgiftig · toxisch · diğer çevirileri

zehirli giftig

Belki de zehirli bir şeyler vermişlerdir.

Vielleicht haben sie ihr etwas giftiges gegeben.

Baba, zehirli bir böcek gördüm.

Dad, ich sehe ein giftiges Insekt.

Baklagillerden zehirli bir bitki.

Eine giftige hülsentragende Pflanze.

zehirli hochgiftig

Dışarıdaki hava zehirli ama burada sorun yok.

Draußen ist es hochgiftig, aber hier drin ist nichts.

Yüksek miktarda zehirli böcek ilacı konsantresidir.

Das ist ein konzentriertes Insektizid, hochgiftig.

Bu dumanlar zehirli! Sen!

Die Dämpfe sind hochgiftig!

zehirli toxisch

Nükleer reaktörlerde kullanılan yan üründür. Zehirli ve iyi ayarlanmıştır.

Es ist ein Abfallnebenprodukt eines nuklearen Reaktors toxisch, strengstens geregelt.

Zehirli boş çöplükleri kapatmak için şeker paketleri kullanıyorlar.

Sie benutzen Zahnseidenpackungen, als Tarnung für toxischen Abfall.

Ama orada tek bulduğunuz zehirli gazlardı.

Aber Sie fanden dort nur toxisches Gas.