zenci için Türkçe-Almanca çeviriler:

nigger · schwarz, Schwarze, Schwarzer · Neger · diğer çevirileri

zenci nigger

Balık gibi kokan bir zenci!

Ein nach Fisch stinkender Nigger!

Βir zenci her şeyi satabilir.

Ein Nigger kann alles verkaufen.

Ah, zenci, lütfen.

Oh, Nigger, bitte.

zenci schwarz, Schwarze, Schwarzer

Bu zenci cumhuriyetçi sendika dağıtıcısının enerjisine ihtiyacı var.

Dieser schwarze, republikanische Gewerkschaftsbursche braucht etwas Energie.

Zenci çocuklu bekar, beyaz anne.

Weiße Single-Mutter, schwarzes Kind.

Ben de zenci olanım.

Ich bin der Schwarze.

zenci Neger

Sana hiçbir şey anlatmayacağım, zenci.

Ich erzähle euch gar nichts Neger.

Burada bir zenci konuşmadı.

Hier sind keine Neger.

Bil bakalım geçen hafta kaç tane zenci gelmiş?

Rate mal, wie viele Neger letzte Woche gekommen sind.