zina için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ehebruch · Unzucht · diğer çevirileri

zina Ehebruch

Doğru. Çünkü zina kötüdür.

Stimmt, denn Ehebruch ist übel.

Zina da yasadışı, efendim.

Auch Ehebruch ist unrechtmäßig.

Şeytanlar, bilirsin İçki, zina.

Dämonen, wissen Sie Trinken, Ehebruch.

zina Unzucht

Zina, dostlarım, bir salgın hastalıktır.

Unzucht, meine Freunde, ist eine Seuche.

Filmler şiddet ve kan dolu, ve vücutlar, çıplak vücutlar, birlikte kıvranıp, zinayı övüyorlar.

Filme sind voller Gewalt, Blut und Leichen. Nackte Leichen, sich windend beim Zelebrieren der Unzucht.

Üç yıl boyunca, kavga yok, zina yok, içki yok, uyuşturucu yok.

Drei Jahre keine Kämpfe, keine Unzucht, kein Alkohol, keine Drogen.