ziyaret etmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

besuchen · abstatten · besichtigen · diğer çevirileri

ziyaret etmek besuchen

O zaman beni ziyaret etmelisin.

Sie müssen mich dann besuchen.

Bizi daha sık ziyaret etmelisin.

Solltest uns öfter besuchen.

Kim büyükanneyi ziyaret etmek ister?

Wer kommt Grand-maman besuchen?

ziyaret etmek abstatten

Yoksa neden boş vakitlerinde çalıştığı firmanın rakiplerini ziyaret etsin ki?

Warum sonst würde er Konkurrenzunternehmen während seiner Freizeit Besuche abstatten?

Bu yüzden birini tuttular Max Petridge babasını ziyaret etmesi için.

Also engagieren sie diesen Typen, Max Petridge, um ihrem Vater einen Besuch abzustatten.

ziyaret etmek besichtigen

Git de sığırlarını ziyaret et.

Geh deine Rinder besichtigen.